Zebra

zebra

Danh mục sản phẩm và giải pháp mở rộng của Zebra cung cấp cho bạn những cách thức thông minh hơn để theo dõi và quản lý tài sản của bạn. Với mã vạch của Zebra và các giải pháp máy in RFID, bạn có thể sản xuất nhãn, biên nhận, tài liệu hoặc thẻ theo yêu cầu. Ngày nay, khách hàng trên toàn thế giới và trong nhiều ngành sử dụng máy in Zebra để biết thêm về tài sản và dữ liệu chảy qua hoạt động của họ và đưa ra quyết định tốt hơn