Download driver

Dowload tất cả driver cho các thiết bị mã vạch, phần mềm in mã vạch các phiên bản. Các tài liệu hỗ trợ máy quét mã vạch. Các bộ cài đặt driver cho máy in mã vạch như godex, tsc, zebra, honeywell. Bộ cài đặt driver máy in hóa đơn như xprinter, epson. Và có link bộ phần mềm in mã vạch bartender đầy đủ nhất.

Đây là những bộ driver bản mới nhất có thể cài lên mọi phiên bản của windows 10.

Driver máy in mã vạch :

https://www.mediafire.com/folder/6jtsb6ljvaljn/dri...

Driver máy in hóa đơn :

https://www.mediafire.com/folder/gcp35w6g478aj/dri...

Phần mềm bartender :

https://www.mediafire.com/folder/q11ki3icfwr4m/Phầ...