Motorola

motorola

Motorola, Inc. là một công ty viễn thông đa quốc gia của Hoa Kỳ có trụ sở tại Schaumburg, Illinois. Sau khi mất 4,3 tỷ USD từ năm 2007 đến năm 2009, công ty được chia thành hai công ty độc lập, Motorola Mobility và Motorola Solutions vào ngày 4 tháng 1 năm 2011. Các giải pháp của Motorola thường được coi là sự kế thừa trực tiếp cho Motorola, khi tổ chức lại Được cấu trúc với Motorola Mobility được tách ra.

Motorola đã thiết kế và bán các thiết bị cơ sở hạ tầng mạng không dây như các trạm cơ sở truyền dẫn di động và các bộ khuếch đại tín hiệu. Các sản phẩm mạng gia đình và quảng bá của Motorola bao gồm hộp set-top, máy ghi video kỹ thuật số, và thiết bị mạng được sử dụng để cho phép phát sóng video, điện thoại máy tính và truyền hình độ nét cao. Khách hàng doanh nghiệp và chính phủ bao gồm chủ yếu các hệ thống thoại và băng rộng không dây (dùng để xây dựng các mạng riêng), và các hệ thống truyền thông công cộng như Astro và Dimetra. Các doanh nghiệp này (ngoại trừ hộp set-top và modem cáp) hiện là một phần của giải pháp Motorola.