Máy quét mã vạch Zebex

Máy quét mã vạch ZEBEX được thiết kế để kết hợp một dấu chân nhỏ và dễ dàng cấu hình với tính năng quét tiên tiến. Chúng là các máy quét rảnh tay sẽ giúp cải thiện được tinh giản cho bất kỳ môi trường POS, kho hàng hoặc quét.Các máy quét ZEBEX có thể đáp ứng các yêu cầu khắc nghiệt của môi trường giao thông cao. Các hệ thống kép sử dụng công nghệ độc quyền Z-SCAN + để quét tiên tiến và được bảo vệ bởi các khung cứng nhắc với việc niêm phong theo tiêu chuẩn công nghiệp.