Máy in mã vạch TSC

Máy in mã vạch TSC đã nổi tiếng về khả năng xây dựng các máy in mã vạch nhiệt có độ tin cậy, chất lượng cao và giá cả cạnh tranh. Với gần 20 năm kinh nghiệm phát triển và sản xuất, TSC đã thiết kế và sản xuất một loạt các máy in nhãn nhiệt từ máy in hiệu suất kinh tế đến hiệu suất cao và máy in nhãn di động.