Máy in mã vạch datamax

Datamax-O'Neil là nhà cung cấp các giải pháp in ấn nhãn và tiếp nhận hàng hoá đáng tin cậy trên toàn cầu, cho phép các thị trường sản xuất và cung cấp nắm bắt được lợi ích của việc xác định sản phẩm tự động và các giao dịch pháp lý và tài chính tự động. Dòng máy in để bàn của Datamax kết hợp với dòng máy in di động hoàn chỉnh của O'Neil cung cấp giải pháp in cho bất kỳ môi trường công nghiệp, doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp nào.