Honeywell

honeywell

Tên hiện tại của công ty, Honeywell International Inc., là sản phẩm của một vụ sáp nhập mà Honeywell Inc. đã mua lại bởi AlliedSignal lớn hơn nhiều trong năm 1999. Trụ sở công ty được hợp nhất với trụ sở của AlliedSignal ở Morristown, New Jersey; Tuy nhiên công ty kết hợp đã chọn tên "Honeywell" vì sự công nhận thương hiệu cao cấp của nó. Vào năm 2015, trụ sở chính đã được chuyển đến Morris Plains [9].

Honeywell có nhiều thương hiệu mà người tiêu dùng thương mại và bán lẻ có thể nhận ra, bao gồm cả dòng sản phẩm nhiệt gia đình (đặc biệt là loại hình tròn tròn biểu tượng) và turbocharger Garrett. Ngoài các sản phẩm gia đình tiêu dùng Honeywell tự sản xuất, chẳng hạn như nhiệt, cảm biến, hệ thống báo động an ninh, máy làm sạch không khí và máy hút ẩm, công ty cũng cấp phép thương hiệu của mình để sử dụng trong các sản phẩm bán lẻ khác nhau được sản xuất bởi các nhà sản xuất đối tác như máy điều hòa không khí, Quạt, két an toàn, máy phát điện gia đình và máy hủy giấy.