Datalogic

datalogic

Datalogic là nhà cung cấp hàng đầu về công nghệ tiên tiến được thiết kế cho ngành Bán lẻ trên toàn thế giới.

Sản phẩm của chúng tôi cho phép tối đa hoá năng suất và hiệu quả của nhà bán lẻ, đồng thời nâng cao kinh nghiệm của người mua sắm trong cửa hàng. Thách thức mà chúng tôi đảm nhận là làm cho việc mua sắm trở nên dễ dàng, tăng cường trải nghiệm của khách hàng, đồng thời tăng giá trị và thông lượng của doanh nghiệp trong tất cả các hoạt động tạo nên một doanh nghiệp rất phức tạp, nơi có nhiều người tham gia tham gia vào quá trình: Để kiểm kê đến tầng bán lẻ. Các công việc như tiếp nhận, lưu trữ, tra cứu và bổ sung hàng tồn kho, được thực hiện hiệu quả và hiệu quả nhờ các thiết bị được xây dựng để giữ cho mỗi hoạt động chính xác và trung thực, nhưng trực quan và dễ dàng cho người lao động.

Danh mục đầu tư của Datalogic bao gồm: Ứng dụng RFID, Quản lý kệ, Bán hàng được hỗ trợ, Cửa hàng tạp hóa và Các Giải pháp Không phải Cửa hàng, Tự động quét, Bảo vệ Giảm và nhiều hơn nữa.